השכרת משאבת חלב לקטינה לחודש

אנא בחרי ב"כמות" את מספר החודשים שהמשאבה היתה אצלך. 

במידה והשכרת לפי שבוע אנא בחרי את המוצר "השכרת משאבת חלב לקטינה לשבוע".

 

לפני החזרת המשאבה יש לנקות אותה ואת הקופסא עם סמרטוט לח.

השכרת משאבת חלב לקטינה לחודש

180.00 ₪מחיר