top of page

הרצאה על פרידה אוהבת מהנקה

על מה אדבר בהרצאה
כיצד אפשר לגמול בצורה המיטיבה עם התינוק ועם האמא,
מבלי לפגוע בשד, בתהליך ההיקשרות בין האמא לתינוק...
גמילה בגילים שונים...

ההרצאה ניתנת לשמיעה במשך 72 שעות לאחר הרכישה בצורה מאובטחת באתר.
ניתן לראות פרומו מפתיחת ההרצאה.