הרצאה על פרידה אוהבת מהנקה. ההרצאה בתשלום המקנה צפיה למשך 72 שעות