שנת N-REM

עודכן: 2 ביולי

היא ההגדרה למצב שינה שאינו שנת REM, שינה הכוללת תנועות עיניים מהירות (שנת תע"מ) או שנת חלום.

לפעמים נוטים לחשוב ששנת N-REM היא שינה עמוקה ושנת REM היא שינה קלה, אבל זו הגדרה לא מאוד מדוייקת.

שנת N-REM היא שינה שקטה שמתחלקת לכמה שלבים.

שלב 1 – שינה קלה מאוד

שלב 2 – שינה מעט יותר עמוקה אבל עדיין ניתן להתעורר שלב 3 ושלב 4 – שינה עמוקה עם גלי דלתא במוח ושינה עמוקה מאוד שברובה יש גלי דלתא. השלבים של השינה הזו היא הדרך של הגוף להוריד הילוך בהדרגה עד שינה עמוקה יותר. השינה תתחיל בשלב