שנת N-REM

עודכן: 2 ביולי

היא ההגדרה למצב שינה שאינו שנת REM, שינה הכוללת תנועות עיניים מהירות (שנת תע"מ) או שנת חלום.

לפעמים נוטים לחשוב ששנת N-REM היא שינה עמוקה ושנת REM היא שינה קלה, אבל זו הגדרה לא מאוד מדוייקת.

שנת N-REM היא שינה שקטה שמתחלקת לכמה שלבים.

שלב 1 – שינה קלה מאוד

שלב 2 – שינה מעט יותר עמוקה אבל עדיין ניתן להתעורר שלב 3 ושלב 4 – שינה עמוקה עם גלי דלתא במוח ושינה עמוקה מאוד שברובה יש גלי דלתא. השלבים של השינה הזו היא הדרך של הגו