משעמם לילדים? אתם משתגעים מלראות אותם עושים כלום?


מה עושים כשמשעמם לילדים? מדוע קשה לילדים להשתעמם? למה זה מפעיל אותנו והאם אנחנו צריכים להפעיל אותם?

במהלך השנה הילדים שלנו עסוקים כל כך - קמים בבוקר, הולכים לגן או בית הספר, שם עוברים מפעילות אחת לשניה, ללא רגע מנוחה. הם עסוקים בהתמודדויות חברתיות ולימודיות.